Prospekt TrustBuddy AB

 

Prospekt avseende TrustBuddy AB (publ):s  nyemission av aktier med tillhörande teckningsoptioner (”Erbjudandet”) har godkänts och registrerats av Finansinspektionen och finns nu tillgängligt för nedladdning.


 

Prospekt – INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I TRUSTBUDDY AB (publ)


 

TrustBuddy prospectus

Prospectus regarding TrustBuddy AB (publ) (“TrustBuddy” or the “Company”) to issue new shares with warrants (the “Offer”) has been approved and registered by the FSA and is available in Swedish version only.

For further information contact:

Philip Mikal, CEO, TrustBuddy AB (publ)

investorcare@trustbuddy.com

http://investor.trustbuddy.com